ترامپ با پرداخت ۱۵ میلیارد دلار به ایران موافقت کرد

ایران پژواک
در حال انتقال به منبع خبر