اقدام جالب بانک سپه برای تکریم مشتریان

بانک سپه برای تکریم مشتریان بانک ها و موسسات ادغامی اقدام جالبی را انجام داده است.

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir