بادی با سرعت ۹۴ کیلومتر بر ساعت زابل را درنوردید

باشگاه خبرنگاران
در حال انتقال به منبع خبر