رفتار فردی و اجتماعی انسان های باتقوا سراسر وقار است

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری