دو جناح مقابل در مجموعه نظام می توانند باشند و فعالیت کنند؛ ولی شرطش این است که به قانون اساسی وفادار باشند

میزان
در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری