کرونا جان دکتر عبدالرسول نایبی، پزشک تبریزی را گرفت

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری