ترامپ: ایرانی ها باید با ما صحبت کنند/نیازی به جنگ نداریم

الف
در حال انتقال به منبع خبر