هوای سرد تا اوایل هفته آینده در کرمان پایدار است

خبرگزاری مهر
در حال انتقال به منبع خبر