روایتی از پیاده روی اربعین ، زنده شدن جنین مرده با کرامت حضرت عباس(ع) ، دیدار با طرفداران دو یمانی در عراق ، جلوه های مهدوی در پیاده روی اربعین، حماسه اربعین زمینه ساز ظهور

در حال انتقال به منبع خبر