مراسم سنتی "پامنبری" در گرگان

خبرگزاری مهر
در حال انتقال به منبع خبر