جبهه ی عدل و حق با این توان و آرایش الهی به پیروزی های بزرگ دست خواهد یافت

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری