فساد در جمهوری اسلامی سیستماتیک نیست اما هست

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری