برگزاری جلسه ساماندهی مراکز خرید و فروش میوه های فصلی در حاشیه جاده ها

باشگاه خبرنگاران
در حال انتقال به منبع خبر