آمریکا از ریشه خراب است/ مسولان مشکل کمبود آب بخش پاسارگاد را رفع کنند/دولت نسبت به پاسارگاد توجه ویژه ای داشته باشد

در حال انتقال به منبع خبر