مساجد امارات با ۵۰ درصد ظرفیت بازگشایی می شود

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری