ریابکوف: نیاز به توافقنامه جدیدی بجای پیمان آسمان های باز وجود ندارد

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری