پارس جنوبی؛ میدان نفتی اسما مشترک اما رسما برای قطر!

خبرگزاری تریبون
در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری