رسانه روس: موشک های «اس-۳۰۰» اوکراینی هم کمکی به اسرائیل در سوریه نمی کنند

خبرگزاری تسنیم
در حال انتقال به منبع خبر