تولیدکنندگان از قیمت های تنظیم بازاری شانه خالی می کنند

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری