صحبت های سید جلال در پایان بازی با پیکان: هرکاری خواستند با پرسپولیس کردند و رفتند

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir