روسای جدید دو دانشکده دانشگاه تبریز منصوب شدند

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری