اختصاص ۵۰۰ میلیون تومان از محل اعتبارات دولتی به شهر گرمی

باشگاه خبرنگاران
در حال انتقال به منبع خبر