وزیرنفت: سبقت ایران از قطر در برداشت روزانه نفت از پارس جنوبی

پیغام بوشهر
در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری