اجرا نکردن آرای دیوان عدالت اداری موجب انفصال ازخدمت مدیران دولتی می شود

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری