سازمان ملل خواهان برقراری آتش بس پایدار در افغانستان شد

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری