تمام پل های آسیب دیده در سیل امسال را بازسازی کردیم

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری