دولت میانمار: مسلمانان روهینگیا شهروند ما نیستند!

الف
در حال انتقال به منبع خبر