رصد خرابی پله های برقی به صورت مستمر

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری