فرماندار آبادان:شهرداری با ممانعت از انتقال تجهیزات پالایشگاه تخلف کرده است

خوزستان آنلاین
در حال انتقال به منبع خبر