فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات پذیرایی و نظافت

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری