لحظه ورود و صحبت های دکتر زارع مدیر گروه زلزله شناسی مهندسی در خندوانه | فیلم

در حال انتقال به منبع خبر