پیرسبزی: دفاع مقدس بزرگترین گنجینه حوزه فرهنگ و هنر برای پردازش است/ سردار حکمتیان: متولیان حوزه فرهنگ، فرماندهان جنگ نرم امروز می باشند

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری