صف اهوازی ها برای اهدای خون به مجروحین

جهان نیوز
در حال انتقال به منبع خبر