نرخ برابری دلار دربرابر یورو 50 درصد کاهش خواهد یافت

فصل تجارت
در حال انتقال به منبع خبر