واکنش ترامپ به سقوط جنگنده روس در سوریه: این وضعیت خوبی نیست

انتخاب
در حال انتقال به منبع خبر