۱۴۰۰۰ واحد مسکن مهر تا پایان مرداد به مردم تحویل می شود

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری
ایلنا ( ۱۰)

تماشای آسمان شب