بازار ارز در فاز احتیاط/ یورو ۱۴.۸۰۰ تومان شد

روزنو
در حال انتقال به منبع خبر