روسیه شرق مدیترانه را منطقه بسته نظامی اعلام کرد

فارس نیوز
در حال انتقال به منبع خبر