سناتور آمریکایی: سه سال حکومت ترامپ آمریکا را منزوی و ضعیف تر کرده است

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری