رئیس اتاق کرمان:اقدامات اجرایی بانک ها علیه واحدهای تولیدی متوقف شود

کرمان آنلاین
در حال انتقال به منبع خبر