عایشه گل جوشکن بازیگر ترک فیلم مطرب، همسر یک ایرانی است

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری