برخی سدهای بزرگ ایران کمتر از ۴۰ درصد آب ذخیره دارند

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری