سرمایه گذاری در سوریه بررسی شد/پیشنهادهای لبنان را پیگیری می کنیم

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری