کاندیدها با آگاهی از واقعیت جامعه وارد عرصه انتخابات شوند

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری