رجزخوانی سردار حاجی زاده برای ترامپ:حتی کشتن ترامپ خون بهای حاج قاسم نیست

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری