نوعی ماهی که به جای تخم، زایمان میکند

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری