خبر خوش رییس سازمان برنامه و بودجه برای بازنشستگان تامین اجتماعی: احکام جدیدتان با اجرای همسان سازی، اسفندماه صادر می شود

دکتر محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه کشور که در صفحه توتیترش از اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در اسفندماه خبر داد.

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir