روحانی: ادعای حضور اسرائیل برای تامین امنیت خلیج فارس پوچ است؛ اسرائیلی ها اگر می توانند امنیت خود را حفظ کنند / آماده روابط برادرانه و دوستانه با کشورهای اسلامی بویژه همسایگان هستیم

خبرداغ
در حال انتقال به منبع خبر