هدف فاطمیون و نجباء «نابودی اسرائیل» است

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری