سالانه 50 بیمارستان صحرایی در مناطق مختلف کشور دایر می شود

فارس نیوز
در حال انتقال به منبع خبر